Speciální drobnochovatelská literatura

V rámci speciální - drobnochovatelské veterinární problematiky vlastním následující:

 

  • MVDr. František Dvořáček: "Co má věděti chovatel drobného hospodářského zvířectva?" rok 1926
  • MVDr. Čestmír Koplas: "Králičí syfilida", rok 1941 (zvláštní otisk - brožurka)
  • Prof. MVDr. Václav Dyk, MVDr. Bedřich Klimeš, Rostislav Zavadil, prom. vet. lékař: "Cizopasníci a invasní choroby drůbeže", rok 1957
  • Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc.: "Nemoci králíků", rok 1972
  • MVDr. Rostislav Zavadil, CSc. a kol: "Zvěrolékařský rádce pro chovatele drobného zvířectva", rok 1972
  • MVDr. Antonín Černošek a kol.: "Léčení drobných zvířat", rok 1979
  • Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc.: "Veterinární péče v chovech malých zvířat" a "Kožní nemoci malých zvířat a koní", rok 1984
  • Frances Harcourt-Brown: "Textbook of Rabbit Medicine", rok 2002 (anglický originál)