Biologie a genetika

V rámci publikací z biologie a genetiky vlastním následující publikace:

 

 • Václav Kálal: "Život u nás a v cizině", rok 1927
 • doc. MUDr. Vladimír Bergauer: "Sexuální biologie", rok 1931
 • Prof. dr. Gustav Daněk: "Zoologie a somatologie", rok 1933 (2. přepracované vydání)
 • Albert Durer: "Blumen und Tiere", 1936 (kniha s obrázky příroddních motivů od tohoto malíře)
 • doc. Dr. Karel Hrubý: "Tvoříme s přírodou - praktická genetika", rok 1943
 • dr. J. V. Staněk: "Velký obrazový atlas zvířat", rok 1965
 • Prof. dr. dr. h. c. Wilhelm Stahl, dr. Dieter Rasch, doc. ing. Rudolf Šiler, CSc., doc. ing. Jan Váchal, CSc.: "Genetika populací v chovu zvířat", rok 1970
 • Prof. MUDr. O. Nečas, DrSc. a kol.: "Obecná biologie", rok 1972 (druhé, přepracované vydání)
 • doc. ing. Rudolg Šiler, CSc., doc. ing. Jan Váchal, CSc., Ing. Jan Vinš, CSc.: "Selekce v chovatelské praxi", rok 1977
 • doc. ing. Rudolf Šiler, DrSc., RNDr. Jaromír Fiedler, CSc.: "ABC genetiky drobných zvířat", rok 1978
 • doc. MVDr. František Lešník, DrSc, doc. MVDr. Rudolf Hrabák, CSc.: "Biológie pre veterinárnych medikov", rok 1980