Všeobecná literatura

 

Z všeobecných veterinárních publikací vlastním následující:

 • František Hrbáček - Vrla: "Rozplemeňování domácích zvířat a pomoc při něm", rok 1907
 • Alois Slavík (redaktor): "Zvěrolékařský obzor", rok 1912
 • František Hrbáček - Vrla: "O nemocech a vadách mláďat domácích zvířat", rok 1913
 • Prof. Dr. Jan Kolda: "Srovnávací anatomie zvířat domácích se zřetelem k anatomii člověka - I. část obecná, II. část nauka o kostech a chrupavkách", rok 1936
 • Václav Kysela: "Slintavka a kulhavka", rok 1945
 • Prof. Dr. František Král a kol.: "Zvěrolékařská rádce", rok 1946
 • Prof. Dr. Otto Jírovec: "Parasitologie pro zvěrolékaře", rok 1948
 • MVDr. Evžen Novotný: "Histologie", rok 1951
 • Prof. MVDr. Richard Harnach: "Nakažlivé nemoci hospodářských zvířat", rok 1953 a 1960
 • MVDr. Vojmír Němeček: "Základy veterinární chirurgie", rok 1953
 • Prof. MVDr. Emil Přibyl: "Veterinární porodnictví", rok 1954 (IV. vydání)
 • Ing. Libuše Březinová: "Chov zvířat - hygiena a pathologie hospodářského zvířectva", rok 1954
 • Prof. M. K. Juskovec: "Brucelosa hospodářských zvířat", rok 1955
 • MVDr. František Krásný: "Než přijde veterinární lékař 2", rok 1956
 • Prof. MVDr. Vincenc Jelínek: "Veterinární příručka", rok 1956
 • MVDr. František Krásný: "Než přijde veterinární lékař 3", rok 1957
 • Prof. MVDr. Emil Přibyl: "Choroby mláďat hospodářských zvířat", rok 1958
 • Prof. MVDr. Vincenc Jelínek: "Soudní veterinární medicína", rok 1958
 • Prof. MVDr. Václav Dyk, Rostislav Zavadil, prom. vet. lékař "Cizopaníci a invasní choroby prasat", rok 1959
 • MVDr. František Nádvorní: "Chřipka prasat (enzootická bronchopneumonie)", rok 1960
 • doc. MVDr. František Hrudka, doc. MVDr. Peter Popesko, doc. MVDr. Vladimír Komárek, C. Sc. :"Základy morfológie hospodárskych zvierat", rok 1961
 • Prom. vet. lékař Miloš Cupák: "Porodnictví, gynekologie, inseminace", rok 1962
 • Prof. MVDr. Emil Přibyl a kol.: "Veterinární gynekologie", rok 1963
 • Prof. MVDr. Evžen Novotný a kol.:"Veterinární histologie", rok 1966
 • Prof. MVDr. Peter Popesko, DrSc.: "Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat", rok 1977 (I. a II. díl)
 • Prof. MVDr. Zdeněk Sova, DrSc. a kol.: "Fyziologie hospodářských zvířat", rok 1978
 • MVDr. Marek: "Veterinární péče v chovech včel", rok 1978
 • doc. MVDr. Radim Najbrt, CSc. a kol.: "Veterinární anatomie", rok 1982 (II. díl)
 • Prof. MVDr. Leopold Vrzgula, CSc., Prof. MVDr. Přemysl Jagoš (vedoucí kolektivu autorů): "Vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných 2", rok 1984
 • doc. MUDr. Drahomír Horký, CSc., MVDr. Emil Mikyska: "Veterinární embryologie", rok 1984
 • MUDr. Ladislav Hess, CSc., MUDr. Ivan Dvořáček, CSc., MVDr. Jaromír Svobodník: "Anestézie laboratorních zvířat", rok 1984
 • doc. MUDr. Drahomír Horký, CSc..: "Úvod do histologické techniky a praktických cvičení", rok 1985
 • Prof. MVDr. Alois Piskač, DrSc (vedoucí autorského kolektivu): "Veterinární toxikologie", rok 1985
 • Prof. MVDr. Dagmar Ježková, DrSc. a kol.: "Cvičení z fyziologie hospodářských zvířat", rok 1988
 • doc. MVDr. Ftantišek Treml, CSc., Prof. MVDr. Karel Hejlíček, DrSc.: "Epizootologie pro veterinární hygieniky II. - bakteriální a protozoární choroby", rok 1991
 • doc. Ing. Václav Kotrbáček, CSc., doc. MVDr. Jiří Filka, CSc.: "Fyziologie zvířat - V. - úvod do etologie zvířat, fyzilogie ledvin", rok 1995
 • doc. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., Prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc. (vedoucí kolektivu autorů): "Infekční nemoci psa a kočky", rok 1996
 • doc. MVDr. Ondřej Zapletal, CSc.: "Obecná veterinární toxikologie", rok 1997
 • MVDr. Zdeněk Kolář: "Veterinární příručka pro chovatele hospodářských zvířat", rok 1999 (brožurka Ministerstva zemědělství)
 • Prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc., doc. MVDr. František Tichý, CSc. a kol.: "Histologie - cytologie a obecná histologie", rok 2000
 • Prof. Dr. Klaus Hausman, Dr. Norbert Hulsmann a kol.: "Protozoologie", rok 2003 (český překlad)
 • Prof. MVDr. Ing. Pavel Jelínek, DrSc., Prof. MVDr. Karel Koudela, DrSc. a kol.: "Fyziologie hospodářských zvířat", rok 2003
 • Prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc., Prof. MVDr. František Tichý, CSc. a kol.: "Histologie - mikroskopická anatomie", rok 2004