Informace o webových stránkách

 

 

Tyto webové stránky jsou věnovány zájmovému chovu drobného zvířectva, zvláště králíků. Návštěvníci zde mohou nalézt informace o mém hobby chovu králíků a také jejich posuzování. Stránky budou pravidelně aktualizovány a doplňovány, proto žádám o pochopení.

 

V této sekci (vlevo) je několik postřehů o mně, jako jsou mé chovatelské začátky, chovaná plemena, posuzování, fotografování apod.