Výroční členská schůze Klubu chovatelů Rh a Klubu chovatelů Ččp Damnice 30. 4. 2011

03.05.2011 23:36

V krásná sobotní odpoledne 30. 4. proběhla v atraktivní atmosféře vinného sklepu v Damnicích (u Znojma) výroční členská schůze (VČS) dvou našich klubu chovatelů plemen králíků. Klub chovatelům rhonských králíků a Klub chovatelů českých černopesíkatých králíků má k sobě velmi blízko. V poslední době společně organisují svoje speciální klubové výstavy na jednom stanovišti ve stejný termín, což se projevuje velmi kladně. Výstavy se dají ve vce lidech lépe organisovat a přijde i navštíví je i relativně více návštěvníků.

Spolu s několika dalšími chovateli jsem byl pozván na tuto jejich VČS, kde jsem zevrubně pohovořil o kvalitě vystavených králíků na poslední speciální výstavě (4. 12. 2010, Branišovice, okr. Brno-venkov), kde jsem měl tu čest posuzovat (spolu s kolegou př. P. Sirotkem) právě Rh a Ččp. Kromě mé maličkosti byli přítomni i další hosté z řad místních funkcionářů a zástupců vyšších orgánů.

Celá akce proběhla v opravdu přejemné atmosféře. Členové obou klubů mají k sobě blízko a skvělá nálada je vždy zajištěna. O to specifičtější je vždy v případě konání VČS v útulném vinném sklípku. Proběhly VČS obou klubů, přičemž Klub chovatelů Ččp králíků odvolal dosavadní vedení a zvolil vedení nové. Bylo diskutováno o možnostech příštích společných speciálek. V letošním roce (dle nejnovějších informací) bude speciálka 26. - 27. 11. v jihočeské Blatné, zatímco v roce 2012 bude předběžně domluvena hala v blízkosti Brna, čímž bude zabezpečeno střídání v rámci historického členění naší republiky.

Z celé akce jsem ještě tentýž víkend vyhotovil presentaci, kde jsem vložil nějaký výběr z fotografií, které jsem zde pořídil. Presentace je však příliš velká, a proto budu muset v týdnu nějak vyřešit její umístění zde na stránky.

 

 

—————

Zpět