Novoty...

03.02.2012 22:29

V sekci "Výstavy v roce 2011" jsem doplnil další dvě výstavy - Kolín a Lysou n. Labem

V sekci "Něco málo o mě" jsem doplnil dvě fotografie z posuzování a upravil text.

V sekci "Seznam odb. lit." jsem doplnil další publikace, které se mi podařily získat (časopisy).

V sekci "Výčet publikovaných příspěvků v časopisech" jsem aktuálně doplnil články v čas. Chovatel a čas. Fauna.

V sekci "Chovatelské odkazy" jsem doplnil dva klubové linky. Kdo by měl na mých WWW rád svůj odkaz, může mě skrze to kontaktovat.

—————

Zpět