Místní výstava Suchohrdly u Miroslavi 28. - 29. 5. 2011

28.05.2011 21:25

Ve dnech 28. - 29. května t.r. proběhla v Suchohrdlích u Miroslavi místní výstava králíků, holubů a drůbeže. Pořadatetel akce byla ZO ČSCH Suchohrdly u Miroslavi - Damnice. Vystaveno bylo přes 200 ks králíků, dále pak 25 voliér a 18 klecí holubů a 41 voliér drůbeže.

V exposici králíků zaujal předně francouzský beran divoce zbarvený, dále moravský modrý, početní byli i novozélandští bílí či kalifornští černí. Kvalitně se presentovali také bílopesíkatí černí a jeden zaječí divoce zbarvený ohnivý, stříbřití žlutí, havanovití a světlí, čeští černopesíkatí, zakrslí divoce zbarvení nebo jeden saténový červený.

V rámci exposice holubů početně byli zastoupeni moravští pštrosi, čeští staváci a kingové. Mezi zpestření patřili i jeptišky či hýlové anebo např. dragouni.

Exposice drůbeže bývá pravidelně početná, což se na tomto ročníku výstavy potvrdilo. Celkově to bylo pestré složení plemen kura domácího a dále dvě voliéry perliček. Z plemene kura byly zastoupeny např. leghornky, ssexky, hamburčanky, hedvábničky bílé, zdrobnělé velsumky anebo zdrobnělé fénixky.

Součástí výstavy byla i ukázka králičího hopu, který získal pozornost zejména mladších dětí.

Vše bylo vkusně situováno v areálu zahrady kulturního domu. Králíci a v klecích umístění holubi byli umístěni pod přístřeškem okolo výstaviště, holubi a drůbež pak ve voliérách. Nechyběl tradiční kotlík s pečeným masem. Výstavu navštívili i chovatelé z větší dálky, což svědčí o dobrém jmenu zde konaných výstav. Jedinou "kaňkou" bylo sobotní počasí, kdy skoro ceý den propršel.

Místní pořadatelé budou organisovat i okresní výstavu mláďat a výletků ve dnech 3. - 4. září t. r., takže příležitost navštívit Suchohrdly ještě letos bude.

—————

Zpět


Foto k výstavě

/album/foto-k-vystave17/m-p1012504-jpg/
/album/foto-k-vystave17/m-p1012515-jpg/
/album/foto-k-vystave17/m-p1012517-jpg/
/album/foto-k-vystave17/m-p1012537-jpg/
/album/foto-k-vystave17/m-p1012549-jpg/
/album/foto-k-vystave17/m-p1012567-jpg/
/album/foto-k-vystave17/m-p1012651-jpg/
/album/foto-k-vystave17/m-p1012691-jpg/
/album/foto-k-vystave17/m-p1012700-jpg/
/album/foto-k-vystave17/m-p1012720-jpg/

—————