Králíkářská historie

16.11.2010 13:07

Před asi rokem a půl mě, z inspirace jednoho mého kolegy, začala velmi zajímat také naše králíkářská historie. Mým názorem je, že pokud současně provádíme nějakou aktivitu (jak profesní či i hobby), je potřeba znát alespoň zevrubnou historii dané problematiky. To proto, že jen pokud známe základy a vývoj naší problematiky, tak se můžeme naučit směřovat svou současnou aktivitu správným směrem do budoucna. To platí obecně a třeba u chovatelství je vhodné znát např. původ a vývoj plemen či naše nejvýraznější osobnosti. Když si člověk pročítá i třeba sto let starou publikaci, má neuvěřitelnou možnost srovnat tehdejší názory s názory jak pozdějšími, tak i současnými. A ty se v mnoha ohledech neliší. Mohla se změnit technologie, která mnohíé záležitosti usnadnila, mohly se věděcky prokázat nové vlastnosti či účinky, ale v principu u hodně věcí zůstává ten původní princip stejný. Naši předkové se orientovali zejména podle nějaké jednoduché empirie (zkušenosti), my se dnes můžeme orientovat i skrze důkladnou analýsu problému, s kterou nám vypomůže moderní technika. Pokud se ale vrátíme či hledáme jádro problematiky, tak většinou dojdeme ke společným či podobným závěrům, jako naši předkové.

Proto mě zajímá sbírání odborné literatury. Orientuji se zejména na králíkářské publikace a případaně tedy i dobovou drobnochovatelskou literaturu, kde je pojednáno i o králících. Také mám různě související literaturu z oblasti zootechniky či veterinární péče.

Snad někdy o Vánocích budu mít čas vygenerovat celkový seznam publikací, které vlastním a budu moci jej zde zveřejnit. :-)

—————

Zpět