Časopis CHOVATELSKÝ MAGAZÍN

Tento kvalitní, soukromý časopis existoval u nás, bohužel, pouze krátce, a to od začátku roku 2008 do prosince 2009 a po celou dobu jsem s ním spolupracoval. Celkem vypublikováno 23 příspěvků.

Příspěvky publikované v tomto časopise:

 

 

a) ROK 2008

02/2008 - "Zakrslí berani v Kolíně 2007" - postřehy ze speciální výstavy zakrslých králíků

03/2008 - "Z vestfálské zemské výstavy Hamm 2008" - info z velké německé výstavy, kterou jsem navštívil

09/2008 - "Národní plemena králíků - Český černopesíkatý (Ččp)" - zač. seriálu o naš. gen. zdr. králíků

10/2008 - "Národní plemena králíků - Český luštič (ČL)"

            - "Povltavská výstava v Sedlčanech 2008" - odborná reportáž z větší regionální výstavy

            - "Krátce k CVMK Březová u Sokolova 2008" - krátká zpr. z celost. výst., kde jsem dělal garanta

11/2008 - "Národní plemena králíků - Moravský modrý (Mm)"

12/2008 - "Národní plemena králíků - Český albín (ČA)"

 

b) ROK 2009

01/2009 - "Národní plemena králíků - Český strakáč (ČS)"

            - "Uherské Hradiště 2008" - informace o výstavě mé mateřské základní organisace ČSCH

02/2009 - "Národní plemena králíků - Moravský bílý hnědooký (Mbh)"

           - "Zakrslí berani na speciální výstavě v Kolíně 2008" - postřehy ze speciální výstavy

03/2009 - "Národní plemena králíků - Český červený (Čč)" - konec seriálu o národních plemenech králíků

           - "Dodatek k národním plemenům králíků" - dodatek o nár. plemen. král., která nejsou gen. zdroji

           - "Vestfálská zemská výstava králíků Hamm 2009 (první část)"

04/2009 - "Vestfálská zemská výstava králíků Hamm 2009 (druhá část)"

           - "Nová Ústřední odborná komise chovatelů králíků" - postřehy z voleb tohoto vrcholov. orgánu

08/2009 - "Postřehy z Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky BVV 2009"

            - "Výkleky 2009" - krátká reportáž ze středomoravské výstavy

 

Publikace ve dvojčíslech:

09-10/2009 - "Povltavská výstava Sedlčany 2009 - hodnocení se zřetelem na exposici králíků"

11-12/2009 - "Střípky z CVMK Lysá nad Labem 2009"

                 - "Kůže králíků"

                 - "Bohdalov" - odborná reportáž z Výstavy Vysočiny v Bohdalově v roce 2009