Spolupráce s chovatelskými časopisy

Moje první spolupráce s chovatelskými časopisy se datuje do roku 2006, a sice do časopisu Chovatel. Od této doby s tímto periodikem spolupracuji dosud, čehož si velmi cením a jsem tomu rád. Ve svých příspěvcích se snažím přiblížit odbornou problematiku z chovu, vystavování a posuzování králíků. Tyto příspěvky se vždy snažím doprovodit konkrétními fotografiemi. Jsem přesvědčen, že tak je problematika lépe pochopitelná a více názorná. Nemám nějaké speciální žurnalistické vzdělání a snažím se psát srozumitelným a odborným stylem. Těší mě zpětná vazba od čtenářů. Píšu především proto, že mě to baví a jsem rád, že se články líbí a jsou prakticky využitelné.

Souběžně jsem spolupracoval s časopisem Chovatelský magazín, který však koncem roku 2009 zanikl. V roce 2010 jsem začal spolupracovat s časopisem Fauna. Ve Fauně se snažím o popularizaci chovu králíků na všeobecné úrovni, i protože Faunu čte poněkud jiná čtenářská obec než třeba časopis Chovatel. Proto jsou články ve Fauně poněkud méně konkrétní a méně psané do hloubky faktů, protože to není nezbytně nutné. Stejně jako v případě časopisu Chovatel jsem rád za kladné zpětné vazby od čtenářů a rád zodpovídám jejich králíkářské dotazy e-mailem. Spolupráce s redakcí časopisu Fauna si taktéž velmi vážím.