Obecná zootechnika

V současné době vlastní tyto obecné zootechnické publikace:

 

  • J. Kříženecký: "Užitek hospodářských zvířat", rok 1928
  • Macalík - Stach: "Chov domácích zvířat", rok 1938 (II. díl, podrobná část, přepracoval Ing. Josef Tesař)
  • Bohuslav Bauer: "Praktické využití antibiotik v živočišné výrobě", rok 1958
  • kolektiv autorů: "Chovatelská ročenka 1942", rok 1942
  • J. J. Borisenko: "Obecná zootechnika", rok 1960 (český překlad)
  • Inž. Josef Beneš: "Chov zvířat - obecná zootechnika", rok 1960
  • Inž. Bohuslav Bauer a kol.: "Zootechnická příručka", rok 1960
  • Prof. dr. Alois Grolig, ScC., Prof. inž. dr. Josef Kopecký, inž. Miloslav Šatava, ScC.: "Zootechnický slovník", rok 1963
  • J. Gabriš, P. Brauner: "Zootechnika pre veterinárnych medikov", rok 1987
  • Prof. Ing. Dr. h. c. Jozef Kliment, DrSc. (vedoucí autorského kolektivu): "Reprodukcia hospodarskych zvierat", rok 1989