Další králíkářské publikace

Chronologický výčet čistě králíkářských publikací v mé sbírce:

 

 • MUDr. Vladislav Šír: "Králíkářství", rok 1887 - 2. nejstarší český spis pojednávající čistě o králících

 • Jan Václav Kálal: "Kuchyně pěstitele králíků", rok 1889

 • Karel Šafránek: "Chov králíků", rok 1899

 • Alfred Russo: "Návod k chovu králíka jatečného" - překlad rakouského vydání z roku 1904

 • MUDr. Vladislav Šír: "Králikářství", rok 1906 - třetí, opravené vydání naší druhé nejstarší čistě králíkářské publikace - opravil J. V. Kálal

 • Jan Kálal, MUDr. Bouček: "Rádce králikářů v nejdůležitějších otázkách chovu králíků", rok 1907

 • Jan V. Kálal: "Králík, jeho odrůdy, význam národohospodářský a pomůcky k povznesení nejmladšího hospodářského odvětví", rok 1908

 • A. Žďárský, K Kindl: "Racionelní chov králíků, jeho užitek s důležitost pro národohospodářství. Králičí kuchyň a uzeniny. Léčení králíků", rok 1911

 • Hugo Táborský-Rosický: "Praktický králikář", rok 1913 (a další vydání v roce 1918 a 1948)

 

 • J. V. Kálal: "Chov králíků dle rozumových zásad" - rok 1915

 • Karel Vondráček: "Úprava a zpracování králičích kožešin" - rok 1926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • J. V. Chmelař: "I. Chov drůbeže. II. Včelařství. III. Chov králíků." - rok 1926

 • Hugo Táborský-Rosický: "Rok v králikárně", rok 1931

 • František Truksa: "Chov a produkce vlny králíka angorského", rok 1931

 • Josef Vrbka: "Výnosný chov králíků všech odrůd - úprava, vydělávání, barvení kožešin, nemoce a nepřátelé králíků", rok 1932

 • Jaroslav Paulů: "Chov angorského králíka", rok 1935

 • Karel Dobruský: "Chov belgického obra", rok 1940

 • Ing. Fratišek Jirásek: "Krmení králíků", rok 1940

 • Václav Salavec, Doc. Dr. Josef Hlouška: "Králičí kůže a angorská vlna, jich zhodnocení a využití pro průmysl", rok 1941

 • Bohuslav Folprecht: "Králíkárny, jich stavba a zařízení", rok 1941

 • Irena Horáčková: "Kuchyně králikářů", rok 1941

 • Jaroslav Tvrdý: "Králík moravský modrý (MO)", rok 1941

 

 • Jaroslav Kříženecký, Josef Novák: "Obecné genetické vzorce pro mnohonásobný alelomorfismus a jejich aplikace u domácího králíka", rok 1944

 • Bohuslav Folprecht: "Rádce králikářů v nejdůležitejších otázkách chovu", rok 1944

 • Milča Stelzerová: "Králičí maso v české kuchyni", rok 1944

 • Jaroslav Dražan: "Králík český strakáč a jeho chov", rok 1945

 • Ing. Václav Kálal: "Králikářství", rok 1940 (a další vydání z roku 1944 a z roku 1947)

 • Doc. Dr. Josef Hlouška: "Angorský králík", rok 1947

 • Ing. Dr. Václav Kálal: "Chov králíků", rok 1954

 • Dr. med. vet. Curt Sprehn: "Kaninchen - Krankheiten", rok 1956
 • Petr Peklo: "Králík moravský modrý MO - jeho chov a standard", rok 1961

 • Vladimír Tykač: "Chov králíků, zábava, užitek, devizy" rok 1969 (brožurka ČSCHDZ)

 • Ladislav Dvořák a kol.: Chováme králíky, rok 1969
 • Ing. Róber Mucha, Doc. Ing. Jaroslav Zelník, CSc.: "Chov králikov", rok 1970
 • Pěva Bajtlerová: "Soustavná anatomie králíka s poznámkami ze srovnávací anatomie obratlovců - I. díl: Nauka o kostech, 2. část: obrazy", rok 1972 (text k obrázkům RNDr. Leo Sigmund, CSc.)

 • Ing. Pavel Hell: "Zajac a králik", rok 1972

 • Ing. Ladislav Dvořák: "Chov králíků", rok 1973 (dvě vydání k téhož roku)

 • Ing. V. Malík a kol.: "Moderný chov králikov a kožušinových zvierat", rok 1974

 • ČSCH: Začínáme s chovem králíků, 1984
 • Prof. Ing. Dr. h.c. Jozef Kliment, DrSc.: "Reprodukcia králika domáceho", rok 1984

 • Ing. Emil Barát: "Chováme králiky", rok 1986

 • Ing. Jaroslav Fingerland: "Domácí chov králíků", rok 1991

 • ČSCH, Klub chovatelů angor: "Angorský králík", rok 1993
 • Michael Mettler: "Zakrslá plemena králíků pro radost a potěšení", rok 1997 (český překlad)

 • Ing. Jaroslav Fingerland: "Králíkářská genetika", rok 1998

 • Monika Weglerová: "Zakrslý králík", rok 1998 (český překlad)

 • Hans L. Schippers: "Králíci", rok 1998 (český překlad - odborná spolupráce Jiří Schonfelder)

 

 • Michael Mettler: "Zakrslá plemena králíků", rok 1998 (český překlad)

 • Esther Verhoef - Verhallenová: "Encyklopedie králíků a hlodavců", rok 1999 (český překlad)

 • Doc. Ing. Karel Mach, CSc., Doc. Ing. Ivan Majzlík, CSc.: "Základy chovu králíků k masné produkci", rok 2000

 • Ing. Antonín Štetka, CSc.: Český albín - historie, přítomnost, budoucnost", rok 2001
 • Ing. Vladimír Malík: "Drůbež a králíky", rok 2002 - kombinovaná publikace

 • Ing. Josef Zadina: "Chov králíků", rok 2004

 • Esther Verhoef: "Králíci", rok 2005 (český překlad - odborná spolupráce Jiří Schonfelder)

 • Petra Ahrens, Hosef Wolters: "Kapesní atlas králíků", rok 2006 (český překlad - Ing. Josef Blokeš)

 

 

 

NEDATOVÁNO:

 

 • Ing. Václav Kálal: "ABC králikáře (Králikářský slovník)"

 • Ing. Václav Kálal: "Chov králíků pro radost i užitek"

 • Josef Knejzlík: "Užitkový chov králíků na kožešinu a maso" - všechny tři publikace přibližně 30. nebo 40. léta 20. století

 • kolektiv autorů: "Angorský králík" - asi první polovina 60. let 20. století

 • kolektiv autorů: "Chov králíků pro masnou produkci" - asi počátek 90. let 20. století

 • bez uvedení autora: "Rady chovatelům králíků", nedatování (brožurka Spotřebních družstev)

 

BEZ UVEDENÍ AUTORA:

 • "Knihovnička chovatele - Kalendář chovatele králíků" - (ilustrovaný průvodce vydaný společností Sběrné suroviny, n.p.) - dvě vydání

 • "Pro úspěšný chov králíků" - vydal Drůbežářský průmysl - koncern Praha

 

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJE PRO CHOVATELE KRÁLÍKŮ:

 • rok 1982
 • rok 1983
 • rok 1984
 • rok 1985
 • rok 1986
 • rok 1987/1
 • rok 1987/2
 • rok 1987/3
 • rok 1987/4
 • rok 1988/1
 • rok 1988/2
 • rok 1989/1
 • rok 1989/2
 • rok 1990/1
 • rok 1990/2
 • rok 1991