Králikář českoslovanský

Tento stěžejní měsíčník našeho králíkářství začal v roce 1902 vydávat Jan Václav Kálal z Bernardic u Tábora. Velmi propagovat tehdejší racionální chov králíka mezi veřejností a právě tento časopis se stal prvním pojítkem mezi králíkáři. Časopis doznal velkého rozmachu mezi odběrateli. Po smrti J. V. Kálal převzal redakci Stanislav Komzák z Pardubic, který určitou dobu časopis vydával.

 

V současnosti vlastním tyto svázané ročníky:

  • r. 1905
  • r. 1906
  • r. 1907 - dvakrát - na prodej !!!
  • r. 1908 - dvakrát - na prodej !!!
  • r. 1921 (příloha časopisu Zvířena) - na prodej
  • r. 1921
  • r. 1922
  • r. 1924
  • r. 1931
  • r. 1932

 

V rámci nesvázaných čísel mám také několik měsíčníků.