Posuzování králíků

Soutěž chovatelské dovednosti mládeže se stala základem pro myšlenku stát se posuzovatelem králíků. Již delší dobu jsem zapisovával posuzovatelům na výstavách, zajímal jsem se o tuto problematiku. V roce 2006 jsem složil přijímací zkoušky na adepta na posuzovatele králíků. V průběhu tří let jsem adeptoval na 74 výstavách. Vždy jsem se snažil jít k posuzování méně rozšířených plemen, protože mě zajímala a chtěl jsem se je důkladně naučit posuzovat. Dne 10. 10. 2009 jsem  v Čáslavi úspěšně, na první pokus, složil závěrečné zkoušky na posuzovatele králíků.

Tvrdím, že podle poznámek na oceňovacím lístku si má člověk dané zvíře představit, aniž by na něj pohlédl, proto je mou zásadou plný oceňovací lístek jak předností, tak i nedostatků, což se snažím praktikovat. V chovu jsem se snažil vystřídat více plemen anebo aspoň barevných rázů s cílem lepšího přehledu.

 

  • Obrázek ze speciální výstavy Klubu chovatelů králíků stříbřitých malých (Týniště nad Orlicí - listopad 2012) - společně s pomocníky při posuzování.
 
  • Z centrální sumarizace výsledků posuzování od ostatních posuzovatelů - celostátní výstava mladých králíků v Litovli-Nasobůrkách (září 2014), spolešně s předsedou sboru posuzovatelů králíků Ing. J. Blokešem.