Standard

ZAKRSLÝ BERAN

Zkratka: ZB

Zahraniční názvy: DE: Zwergwider, FR: Nain Bélier, UK: Miniature Lop, SK: Zdrobnený baran

 

  1. Hmotnostní zařazení: zakrslá plemena s normální srstí
  2. Historie a charakteristika:

Původ plemene spadá do cca poloviny 20. století, kdy se nizozemský chovatel a posuzovatel Adriaan de Cock rozhodl vyšlechtit miniaturní verzi francouzského berana. Při křížení použil zakrslé králíky, francouzské berany a později i anglické berany. Šlechtitelská práce byla zdlouhavá a první kusy vystail v roce 1964 na výstavě a došlo k jejich uznání. Zakrslý beran si rychle našel cestu k svým obdivovatelům a v současné době je plemeno velmi populární, a to jak u široké, tak odborné chovatelské veřejnosti. U nás se snažil o vyšlechtění zakrslého berana posuzovatel Jiří Schonfelder - již v roce 1976 vystavil první dva kusy svého šlechtění. V roce 1985 však s chovem králíků, bohužel, musel skončit. Zhruba tou dobou a zejména po roce 1989 probíhal čilý dovoz zahraničních zakrslých beranů. Tento pokračuje dodnes. Zakrslý beran je plemeno zakrslého tělesného rámce s kompaktní stavbou těla. Přestože se nazývá zakrslým, neřadí se ke klasickým zakrslým králíkům a přirozeně váží o něco málo více. Pro svůj netradiční vzhled je plemeno oblíbené zejména u dětí a mládeže.

 

    3. Genotyp pro zbarvení: AA BB CC DD GG (divoce zbarvený) - ale jsou uznány téměř všechny barevné a kresebné rázy

    4. Hmotnostní přírůstky:

 

Věk (měsíc)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hmotnost (kg)

0,2

0,4

0,7

0,9

1,2

1,5

Pozn.: Hmotnostní přírůstky se zpravidla liší v závislosti na chovu a krmení (poněkud jiné složení krmné dávky v jednotlivých chovech).

 

    5. Standard:

 

a) Bodovací stupnice:

 

POZICE     MAX. POČET BODŮ
1. HMOTNOST 10,0
2. TVAR 20,0
3. TYP 20,0
4. SRST 15,0
5. BARVA KRYCÍHO CHLUPU (u ZBstr kresba) 20,0
6. BARVA PODSADY, MEZIBARVA (u ZBstr barva kresby) 10,0
7. PÉČE A ZDRAVÍ   5,0
CELKEM 100

Hodnocení exteriéru provádějí dle standardu na výstavních akcí speciálně vyškolení posuzovatelé králíků.

 

b) Vlastní výklad pozic:

 

Pozice 1. - HMOTNOST

Hmotnost (kg) 0,9 - 1,24 1,25 - 1,49 1,50 - 1,75 1,76 - 2,00
Bodová dotace 8,0 9,0 10,0 9,0

Pozn.: Hmotnost. optimum, ve kterém je ZB nejlepší je asi 1,65 až 1,75 kg.

         Posuzovatel má právo navýšit skutečnou hmotnost o 5%, resp. 10%.

 

Pozice 2. - TVAR

viz. Všeobecná část

 

Pozice 3. - TYP
viz. Všeobecná část 

Tělo: zavalité, široké, masivní i hrud. partii. Krk: krátký, silný, nezřetelný. Hlava: krátká, s širokým čelem i nosní partií, výrazně beranovitá. Končetiny: krátké, silné. Oči: výrazné, mírně vystouplé. Uši: u kořene silné výrazné hrboly (korunky). Po obou stranách jsou podkovovitě zavěšeny, přiléhají k hlavě, obráceny k hlavě, bez záhybů, masité, dobře osrstěné, na konci zaoblené. Rozpětí 22 - 28 cm měřeno přes hlavu. Pohyb nemá být plazivý.

 

Pozice 4. - SRST
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: elastické, nepříliš tvrdé. Délka krycího chlupu je asi 2 - 2,5 cm.

 

Pozice 5. BARVA KRYCÍHO CHLUPU, u ZBstr kresba

Zakrslý beran divoce zbarvený

Divoce zbarvený ráz je uznán ve 3 odstínech, a to jako:

světle divoce zbarvený
- nejsvětlejší, Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, které silně převládají. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: zátylkový klín a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

 

středně divoce zbarvený

- krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: zátylkový klín a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

 

tmavě divoce zbarvený

- krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Světlejší barva než krycí chlup na povrchu : divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Zátylkový klín - naznačen. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

 

Divoké znaky, tj. úzké oční kroužky, skráňová obruba a mezisaničí, vnitřní strany končetin, břicho a spodina pírka jsou čistě bílé. Zátylkový klín je malý a červeně hnědě zbarvený. Skvrnky u pohlaví jsou výrazné, tmavé. Uši: černě lemovány. Stínováním se myslí delší pesíky s černým koncem, které se vločkovitě sdružují, zejména na zádi.

 

Pozice 6. BARVA PODSADY A MEZIBARVA (u ZBstr barva kresby, podsada, příp. mezibarva)

Zakrslý beran divoce zbarvený


Barva podsady je tmavě modrá a zaujímá asi 2/3 délky chlupu po rozfouknutí. Nad ní je umístěna mezibarva, na které hodnotíme její barvu (intensitu), šířku a ohraničení vůči podsadě. Mezibarva je hnědočervené barvy, široká si 4-6mm a velmi ostře ohraničená vůči podsadě. U tmavého odstínu je mezibarvy jen velmi slabě naznačena. Na břiše je podsady modrá.

 

Pozice 7. PÉČE A ZDRAVÍ
viz. Všeobecná část

 

  • Přípustné vady

Pozice 1. – viz. Stupnice hmotnosti

 

Pozice 2. – viz. Všeobecná část

 

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: méně zavalité, protaženější. Hlava: nevýrazně klabonosá. Krk: znatelný. Uši: tenčí, poněkud odstávající, otvor jednoho ucha otočený dopředu. Ojedinělé záhyby, rozpětí v menším souladu s velikostí těla. Končetiny: delší a slabší.

 

Pozice 4. - Řidší, málo pružná, menší odchylky od předepsané délky

 

Pozice 5. ZB divoce zbarvený: dle barevných odstínů:

světle divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

středně divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

tmavě divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

 

Pozice 6. - ZB divoce zbarvený: dle barevných odstínů

světle divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

středně divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

tmavě divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

 

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. Všeobecná část

 

  • Nepřípustné vady

 

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 0,9 kg a vyšší než 2,00 kg (neklasifikován)

 

Pozice 2. – Všeobecná část

 

Pozice 3. – Všeobecná + Tělo: velmi protažený typ (výluka). Hlava: výrazně úzká a dlouhá (výluka). Uši: Zvedání jednoho nebo obou uší (netopýří uši - výluka), Rozpětí pod 21 cm a delší než 28 cm. (výluka). Otvory obou uší obrácené dopředu (výluka). Dlouhý krk (výluka), tenké hrudní končetiny (výluka).

 

Pozice 4. - Téměř bez podsady (výluka), silně se plstící a (výluka) velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu, zejména delší (výluka).

 

Pozice 5. - ZB divoce zbarvený - dle barevných odstínů:

světle divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

středně divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

tmavě divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

 

Pozice 6. - ZB divoce zbarvený - dle barevných odstínů:

světle divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (výluka).

středně divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (výluka).

tmavě divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (neklasifikován).

 

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. Všeobecná část

 

6. Zdroj:

 

ZADINA, J. 2003. Vzorník plemen králíků. Brno. Český svaz chovatelů, 371 s.

ŠIMEK, V. 2012. Beranovitá plemena králíků u nás VI. – zakrslý beran. Fauna. 23(8): 50-52.